„Navýšení kapacity výroby společnosti MEGAT- Výroba z plastů Zlín spol. s r. o.“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA doručované veřejnou vyhláškou

Publikováno: 05.02.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VIII - Olomouc č. j. MZP/2018/570/71 ze dne 1. 2. 2018, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Navýšení kapacity výroby společnosti MEGAT- Výroba z plastů Zlín spol. s r. o.“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...