Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace pro stavbu D0 510 zkapacitnění

Publikováno: 09.03.2021

Informace se týká vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "D0 510 zkapacitnění". Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.

Stáhněte si...