Kanceláře Rady Evropy

Kancelář Rady Evropy v Paříži:

55, avenue Kléber
F - 75784 Paris Cedex 16
Tel. +33 (0)1 44 05 33 60
Fax +33 (0)1 47 27 36 47
Email: bureau.paris@coe.int

Kancelář Rady Evropy v Bruselu (styčná kancelář s EU):

12, avenue Tervuren
B - 1040 Brussels
Tel. +32 2 230 41 70
Fax +33 2 230 94 62
Email: bureau.bruxelles@coe.int