Judikatura v právu životního prostředí

Příručka vypracovaná kolektivem právníků odboru právního Ministerstva životního prostředí obsahuje prameny z rozhodovací činnosti soudů od roku 2010 do současnosti. Pro snadnější orientaci v jednotlivých soudních rozhodnutích jsou citovány právní předpisy ve zjednodušené formě, zpravidla v úvodním ustanovení odůvodnění rozhodnutí soudu je citován právní předpis v aktuálním znění a dále je pak používána zkratka vystihující předmět úpravy právní normy.