Judikatura v právu životního prostředí za rok 2017

Kolektiv právníků odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž obsahem jsoupředevším prameny z rozhodovací činnosti správních soudů z roku 2017. Pro snadnější orientaci v jednotlivých soudních rozhodnutích jsou citovány právní předpisy ve zjednodušené formě,zpravidla v úvodním ustanovení odůvodnění rozhodnutí soudu je citován právní předpis v aktuálním znění a dále je pak používaná zkratka vystihující předmět úpravy právní normy. Úplný přehled složkových zákonů je pak uveden v příloze č. 1.

Stáhněte si...