Judikatura v právu životního prostředí za rok 2016

Kolektiv právníků odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž obsahem jsou především prameny z rozhodovací činnosti správních soudů nebo Ústavního soudu z roku 2016.

Pro snadnější orientaci v jednotlivých soudních rozhodnutích jsou citovány právní předpisy ve zjednodušené formě, zpravidla v úvodním ustanovení odůvodnění rozhodnutí soudu je citován právní předpis v aktuálním znění a dále je pak používaná zkratka vystihující předmět úpravy právní normy. Úplný přehled složkových zákonů je pak uveden v příloze č. 1.

Stáhněte si...