Judikatura v právu životního prostředí za rok 2015

Kolektiv právníků odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředívypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž obsahem jsoupředevším prameny z rozhodovací činnosti správních soudů z roku 2015, zařazena je i vybranájudikatura starší, v tomto období publikovaná.Pro snadnější orientaci v jednotlivých soudních rozhodnutích jsou citovány právnípředpisy ve zjednodušené formě, zpravidla v úvodním ustanovení odůvodnění rozhodnutí souduje citován právní předpis v aktuálním znění a dále je pak používaná zkratka vystihující předmětúpravy právní normy. Úplný přehled složkových zákonů je pak uveden v příloze č. 1.

Stáhněte si...