Judikatura práva životního prostředí - rok 2012

Kolektiv právníků odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí, jejímž obsahem jsou především prameny z rozhodovací činnosti soudů z roku 2012, zařazena je i vybraná judikatura starší, v tomto období publikovaná.

Stáhněte si...