Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "Modernizace ŽST Jihlava město"

Publikováno: 08.06.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2020/560/1041 ze dne 02. 06. 2020 doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru "Modernizace ŽST Jihlava město“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...