V Maďarsku jednali představitelé ministerstev životního prostředí zemí V4, Bulharska, Rumunska a Slovinska

Představitelé ministerstev životního prostředí zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o účast Bulharska, Rumunska a Slovinska, se dne 21. června v Budapešti setkali, aby diskutovali o otázkách týkajících se změn klimatu, biologické rozmanitosti a problematice hluku v životním prostředí. Maďarsko na setkání představilo ambiciózní projekt Zeleného fondu pro západní Balkán, který vznikl z iniciativy maďarské vlády a Institutu pro globální zelený růst a má sloužit k uskutečňování klimatických opatření na západním Balkáně. K tomuto tématu ČR prezentovala svoje dlouholeté aktivity v oblasti Balkánu, které jsou realizovány jak v rámci dvoustranné Zahraniční rozvojové spolupráce, tak v rámci projektů OSN.

Setkání představitelů ministerstev životního prostředí zemí V4, na kterém Českou republiku zastupoval ředitel odboru mezinárodních vztahů a zástupce náměstka ministra Michal Pastvinský, bylo také příležitostí k předání předsednictví Slovensku, které bude Visegrádské skupině předsedat do 30. června 2019.

Slovensko bude pokračovat v rozběhnutých projektech a tématech nastolených maďarským předsednictvím. Tzn. bude i nadále klást důraz na mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu, otázky vodního a oběhové hospodářství včetně problematiky odpadů.

Představitelé ministerstev životního prostředí zemí V4, Bulharska, Rumunska a Slovinska na jednání v Budapešti