Webinář Méně odpadu v obci III. - Jdeme příkladem

Kdy: 26. listopadu 2020, 9:30 - 12:00
Kde: online, platforma ZOOM

Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Národní síť zdravých měst s podporou Ministerstva životního prostředí vás zvou na sérii tří online webinářů zaměřených na tematiku prevence odpadů a efektivního odpadového hospodaření na komunální úrovni.
Na webinářích se seznámíte s příklady dobré praxe z obcí, které úspěšně zavedly některá opatření pro snížení množství produkovaného odpadu na svém území, i s dalšími nástroji, kterými lze motivovat občany k předcházení vzniku odpadů - např. jak připravit osvětové kampaně a akce, nebo jak zřídit re-use centrum.

Webináře jsou zdarma a proběhnou přes platformu ZOOM.

Pro přihlášení na akci vyplňte registrační formulář.

Téma III: Jdeme příkladem
Jak může jít obec příkladem svým občanům? Může vedle aktivistů vést kampaň i obec? Jak lze občany zapojit? Může být prevence odpadů příjemná a "cool"?Hosté: Ivo Kropáček (odpadový expert Hnutí DUHA), Jan Machančík (správa odpadového hospodářství, Jihlava), Martin Ander (bývalý náměstek primátora města Brna)

Další webináře:

12. 11. 2020 9:30-12:00
Méně odpadu v obci I: Jak se vypořádat s bioodpadem

19. 11. 2020 9:30-12:00
Méně odpadu v obci II: Využití nástrojů stávající a nové odpadové legislativy