Kazachstán má zájem o české zkušenosti v oblasti IPPC, nakládání s odpady a ochraně ovzduší

Fotografie - delegace Kazachstánu

Ve dnech 4. – 8. září 2017 navštívila Českou republiku delegace Kazachstánu složená z představitelů Ministerstva energetiky, Ministerstva zdravotnictví a podnikatelského sektoru. Jejím cílem bylo získání českých zkušeností z oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC), nakládání s odpady a ochrany ovzduší. Experti MŽP poskytli komplexní přehled o právní úpravě v této oblasti a seznámili delegaci s praktickým procesem vydávání integrovaných povolení u průmyslových a zemědělských zařízení. Rovněž Česká inspekce životního prostředí vysvětlila svou roli v celém procesu. S ohledem na velké rozdíly v postupech mezi Českou republikou a Kazachstánem vyvolal popis české praxe řadu dotazů a byl inspirací pro změnu systému v Kazachstánu, kterou pracovní skupina, jež ČR navštívila, právě připravuje. Delegace v rámci svého pobytu navštívila rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu, Magistrát hlavního města Prahy a společnosti v oblasti soukromého sektoru.