Zpráva o provedených investicích a přidělování povolenek na výrobu elektřiny v roce 2016

Podle § 12 odst. 6 zákona č. 383/2012 Sb. „každý rok do 31. ledna zveřejní ministerstvo (tj. Ministerstvo životního prostředí) způsobem umožňujícím dálkový přístup podané zprávy o investicích a zpracuje na jejich základě výroční zprávu, kterou předloží Komisi a zveřejní ji způsobem, který umožňuje dálkový přístup“.

Stáhněte si...