Informační seminář - programy přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce INTERREG 2014 - 2020

Oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí (323) zorganizovalo dne 1. března 2018 informační seminář o programech přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. Cílem semináře bylo zvýšení povědomí o těchto programech, řídící struktuře a základních procesech a informování o aktuálním stavu programů, zejména v prioritních osách zaměřených na ochranu životního prostředí. Obsahem semináře byla také informace o postupu a podmínkách zajištění financování projektů předkládaných do výzev výše uvedených programů ze strany MŽP či rezortních organizací. Během semináře zazněly příspěvky zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Centra pro regionální rozvoj ČR, oddělení programů EU a projektových manažerů dvou realizovaných projektů.

Zde je možné si stáhnout dokumenty ze semináře:
  1. Program semináře
  2. Seznam účastníků
  3. Prezentace všech přednášejících
  4. Seznam schválených projektů
Stáhněte si...