Metodické doporučení MŽP k uplatnění pojmu intenzivní technologie a souvisejících pojmů

Metodické doporučení odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k uplatnění pojmu intenzivní technologie a souvisejících pojmů použitých v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zveřejněno ve Věstníku MŽP č. 6/2013.

Metodické doporučení