Konference Inspirujme se...

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si Vás dovolují pozvat na tradiční česko-slovenskou konferenci Inspirujme se...

Konference je letos věnována obcím a regionům, které jsou zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území. Za uplynulých deset let byla pod hlavičkou INSPIRE v ČR i SR vybudována stabilní infrastruktura prostorových dat. Data jsou publikována, jsou provozovány portály, s využitím dat je informována veřejnost, stejně tak jako zapojována do dění. Veřejnosti jsou data také otvírána, což rozvíjí již fungující eGovernment. Výměně zkušeností a otevřené diskusi nad možnostmi využití dostupných dat i technických řešení je v rámci Inspirujme se... věnován dostatečný prostor.

Konference se uskuteční 27. a 28. 2. 2018 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích.

Detailní informace naleznete na stránkách konference: http://www.inspirujmese.cz/

Registrovat se můžete zde.