Fond environmentální odbornosti - Inspirace pro život a rozvoj vašeho regionu

Švýcarsko se od roku 2008 podílelo na rozmanitých projektech navržených ke snížení hospodářských a finančních nerovností v rozšířené EU částkou 1,302 miliardCHF. Švýcarsko se tak podílí i na zlepšení bezpečnosti, stability a prosperity v Evropě. Švýcarský příspěvek České republice prostřednictvím Fondu environmentální odbornosti (FEO) činí 110 milionů CHF. FEO přesně naplňuje smysl a ducha příspěvku rozšířené EU, protože ochrana životního prostředí a posílení občanské společnosti jsou dva z pěti specifických cílů Programu švýcarsko-české spolupráce.

Cílem FEO bylo zvýšit plánovací kapacity státní správy ve vybraných oblastech životního prostředí, zvýšit zkušenost a znalost českých environmentálních organizací a využít nové metody propagace ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. FEO, podpořený Švýcarskem dvěma miliony CHF, jasně reaguje na potřeby českých nevládních organizací i samospráv. Žádný jiný český dotační titul nepodpořil malé projekty zaměřené na specifické a relevantní přístupy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. FEO podpořil 33 sub-projektů s tím, že optimální by bylo realizovat jich ještě více.

Stáhněte si...