Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby pozemní komunikace s názvem "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567"

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby pozemní komunikace, vydaného podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci stavby "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567", investorovi Hlavní město Praha, v zastoupení společností VIS, a.s., dne 7.4.2017.

Stáhněte si...