Informace pro veřejné funkcionáře

Veřejný funkcionář podává oznámení v písemné podobě na formuláři, jehož strukturu a formát určuje vyhláška č. 578/2006 Sb. Oznámení se podává odboru personálnímu a státní služby ministerstva, a to v uzavřené zalepené obálce, která bude označena viditelným nadpisem DO VLASTNÍCH RUKOU – NEROZLEPOVAT a adresátem: k rukám pana Jiřího Brycha, odbor personální a státní služby, Ministerstvo životního prostředí.

Stáhněte si...