Informace o zahájení řízení o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí

Publikováno: 06.01.2022

Ministerstvo životního prostředí dle § 5 odst. 4 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že dne 21. prosince 2021 bylo zahájeno řízení ve věci udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, IČO 00179906, a to pro klinické hodnocení léčivého přípravku JNJ-68284528 (ciltacabtagene autoleucel), který obsahuje geneticky modifikované autologní T-lymfocyty. Žádost, kterou podala na základě plné moci společnost Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo nám. 329/1, 158 00 Praha 5, IČO 27146928, byla na MŽP zaregistrována pod č.j. MZP/2021/750/4400.

Shrnutí obsahu žádosti je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/informace_o_zahajeni.

Dle § 5 odst. 6 zákona č. 78/2004 Sb., může každý zaslat své písemné vyjádření k uvedené žádosti do 30 dnů ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti, a to písemně nebo e-mailem na adresu gmo@mzp.cz.