Informace o zahájení řízení

Dne 11. října 2021 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti společnosti Janssen-Cilag s.r.o., o udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, a to pro účely klinického hodnocení léčivého přípravku:

Dne 12. října 2021 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti Fakultní nemocnice Hradec Králové a Thomayerovy fakultní nemocnice o udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, a to pro účely klinického hodnocení léčivého přípravku: