Informace o zahájení řízení

V současné době žádné řízení neprobíhá.