Informace o zahájení řízení

Dne 12. října 2018 bylo zahájeno řízení ve věci žádosti firmy ÚSOVSKO, a. s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO 60793015, č. j. MZP/2018/750/2786, o uvedení geneticky modifikovaného jarního ječmene produkujícího peptid LL-37, do životního prostředí.

Stáhněte si...