Informace o hospodaření resortu

Povinně zveřejňované údaje o rozpočtu MŽP a jeho úpravách dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Finanční výkazy
Obsahují informace o rozpočtových příjmech a výdajích, transfery a půjčky, závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje.

Rozpočet
Poskytuje informace o svěřených prostředcích státního rozpočtu. Zároveň přináší přehledné a podrobné členění rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí.

Závěrečný účet kapitoly 315 - MŽP

Další informace:

Centrální registr dotací (CEDR)
Jedná se o veřejně přístupný online systém, který eviduje informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu.