Informace pro zpracovatele baterií a akumulátorů k zasílání zprávy o recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle Nařízení Komise (EU) č. 493/2012

Zpracovatelé baterií a akumulátorů mají povinnost vypočítat recyklační účinnost procesů recyklace a zasílat dané údaje Ministerstvu. Tato povinnost vyplývá z přímo použitelného předpisu EU – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Tato povinnost je poprvé stanovena pro zpracování zprávy o recyklační účinnosti za rok 2014, kterou je třeba zaslat Ministerstvu životního prostředí do 30. dubna 2015. V návaznosti na tuto povinnost ministerstvo zpracovalo formuláře, které je možné stáhnout a vyplnit. Vyplněné formuláře se zasílají na ministerstvo prostřednictvím datové schránky, jejíž identifikátor je 9gsaax4.