Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště

Informace se týká podané žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění parkoviště podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v rámci stavby "Mendel Plaza - soubor polyfunkčních objektů", k.ú. Staré Brno a Pisárky, obec Brno, investorem Mendel Plaza, a.s.

Stáhněte si...