Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště v rámci projektu nazvaného „Panattoni park Cheb Jih“

Publikováno: 06.09.2017

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání podané podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu „Panattoni park Cheb Jih“. Investorem je společnost Accolade CZ XXXI, s.r.o., člen koncernu.

Stáhněte si...