Informace pro dovozce zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny s ohledem na jejich povinnosti v souladu s nařízením (EU) 517/2014

Podrobný průvodce pro dovozce a výrobce, kteří uvádějí zařízení s obsahem HFC na trh v EU (dovoz ze zemí mimo EU) a požadavky na splnění legislativních povinností uvedených v nařízení (EU) č. 517/2014.