Konference Hospodaření s vodou

Ve dnech 19.-20. září 2018 proběhne v Českých Budějovicích 3. ročník konference "HOSPODAŘENÍ S VODOU", kterou pořádá Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s. pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Konference bude dvoudenní, ve druhém dni bude uspořádána exkurze na nové objekty zajišťující splavnění řeky Vltavy z Českých Budějovic.

Povodně, sucho a hospodaření s vodou je problematika, která se stává celosvětovým problémem a celá naše společnost se nadále musí zabývat problémy spojenými s klimatickými změnami, které způsobují nejen enormní přívalové deště, ale i sucho s dopadem na vydatnost podzemních vodních zdrojů. Koncepce nakládání se srážkovou vodou, její zachycení v krajině i v intravilánu a její zpětné využití je základem pro nový přístup k hospodaření s vodou.