Oznámení návrhu Změny č. 1/2015 plánu péče o NPP Hodonínská Dúbrava na období 2017 - 2025

Publikováno: 09.10.2019

K návrhu Změny č. 1/2015 plánu péče o NPP Hodonínská Dúbrava na období 2017 - 2025 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 15. října 2019 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Stáhněte si...