Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "V558 výměna vedení VVN 110 kV Hodonice - Suchohrdly"

Publikováno: 03.01.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2017/560/1327 ev.č. ENV/2017/48672 ze dne 29.12.2017, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „V558 výměna vedení VVN 110 kV Hodonice - Suchohrdly“ , o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...