Metodické pokyny MŽP

Metodické pokynyn MŽP vydané k problematice hodnocení vlivů koncepcí a záměrů z hlediska soustavy Natura 2000.