Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy

Ministerstvo životního prostředí stanovilo metodickým pokynem postup při vyplňování přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Povinnost povést hodnocení rizik ekologické újmy vyplývá z § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn je platný od 1. května 2012 a jeho text se dvěma přílohami naleznete zde na této stránce. Samotný text metodického pokynu bude rovněž publikován v květnovém vydání Věstníku MŽP. Autoři metodického pokynu děkují všem, kteří se svými podněty, připomínkami a dotazy podíleli na jeho přípravě.

Stáhněte si...