Hodina Země na MŽP

Ve středu 22.3.2017 od 15:00 se MŽP připojí ke kampani Hodina Země, a to projekcí filmu Půlnoc a debatou s expertem k problematice světelného znečištění.

Dokumentární film Půlnoc (40 min) Kláry Tasovské je esejí o zdrojích světla, významu tmy a světelném znečištění má několik vzájemně propletených rovin. V jedné z nich autorka popisuje své zážitky během experimentu, při němž je zavřena v totální temnotě. Další vrstva filmu přibližuje činnost takzvaných „darkerů", kteří přerušují dodávky proudu a baví se zaznamenáváním spektakulárních důsledků svých „ekoataků". Polemická koláž upozorňuje také na hrozivou závislost lidstva na elektřině a na plýtvání při jejím užívání.

Následovat bude debata s Pavlem Suchanem, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR, který ve filmu vystupuje. V krátké prezentaci shrne problematiku světleného znečištění a otevře debatu k tématu. Pavel Suchan pracuje na observatoři v Ondřejově. Je místopředsedou České astronomické společnosti a předsedou její Odborné skupiny pro tmavou oblohu. V současné době je členem mezirezortní komise pro světelné znečištění svolané ministrem životního prostředí, která má do konce června vládě předložit analýzu stavu v ČR.

Srdečně zveme!

Více informací o kampani Hodina Země na www.hodinazeme.cz