Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

Hlášení o vzniku závažné havárie

Podmínky hlášení o vzniku závažné havárie stanoví zákon č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů v §36 odstavec (1).

Podle vyhlášky č. 228/2015 Sb., která upravuje náležitosti obsahu tohoto hlášení, se hlášení zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

Podmínky konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie stanoví zákon č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů v §36 odstavec (2) – (4).
Podle vyhlášky č. 228/2015 Sb., která upravuje náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, se konečná zpráva zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce dle pokynů v příloze č.4 a 5.