Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Haly A + B"

Publikováno: 14.02.2020

Rozhodnutí MŽP OVSS IX - Ostrava, ze dne 13. 2. 2020, doručované veřejnou vyhláškou č. j. MZP/2020/580/166 se týká záměru "Haly A + B", o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemůže mít vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...