Veřejná schůze České komise pro nakládání s GMO a seminář Vědeckého výboru pro GM potraviny a krmiva

Veřejná schůze České komise pro nakládání s genetickými organismy a genetickými produkty a seminář Vědeckého výboru pro pro geneticky modifikované potraviny a krmiva se uskuteční dne 11. června 2019 od 10 hodin v budově Státní veterinární správy / Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Slezská 7, Praha 2. Program akce je uveden v přiložené pozvánce.

Stáhněte si...