Oznámení o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Publikováno: 03.11.2017

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 2. listopadu 2017 nabylo právní moci rozhodnutí čj. 34835/ENV/17 ve věci žádosti Univerzity Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČ: 619 89 592, pracoviště LF UP Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc, týkající se uzavřeného nakládání ve třetí kategorii rizika s geneticky modifikovanými mikroorganizmy Leishmania majora Leishmania braziliensis.

Stáhněte si...