Globální síť geoparků UNESCO a Síť evropských geoparků

logo geoparky

V zahraničí existují dvě vzájemně se prolínající sítě geoparkůSíť evropských geoparků (EGN - European Geoparks Network - založena roku 2000) a globální síť UNESCO (UNESCO Geoparks Network - založena roku 2004). V roce 2004 proběhla v Pekingu první mezinárodní konference o geoparcích, kde byla přijata Pekingská deklarace o ochraně geologického dědictví. Na základě této deklarace vznikla pod patronací UNESCO Globální síť geoparků (Global Geoparks Network). Na základě Madonské deklarace se pak každý evropský geopark stává automaticky členem této globální sítě UNESCO. Statut geoparku je pak opětovně hodnocen v rámci jejich kontroly každé 4 roky.
Smyslem činnosti geoparků je podpora trvale udržitelného rozvoje regionu, výzkum a vzdělávání veřejnosti. Geoparky UNESCO jsou území s výjimečnými lokalitami, pro které byl zaveden termín geotop. Geotopy tvoří např. odkryvy hornin s nálezy vzácných nerostů, zkamenělin nebo část krajiny, která vyniká jedinečností i krásou. Význam sítě UNESCO pak spočívá hlavně v koordinaci, výměně informací nebo zkušeností mezi členskými geoparky, sledování úspěšnosti projektů jednotlivých geoparků a propagaci sítě, včetně geologického dědictví Evropy.

Síť evropských geoparků v současné době zahrnuje 81 území v 26 zemích, globální síť UNESCO zahrnuje již 161 geoparků ve 44 zemích (včetně těch evropských). Zatím jediným evropským geoparkem UNESCO na území České republiky je od roku 2005 geopark Český ráj, který tak představuje jediné území v České republice, které je certifikovaným národním, evropským i globálním geoparkem.

Národní geoparky České republiky

lgeoparky mapa

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní geoparky ČR a spravuje relativně mladou Síť národních geoparků prostřednictvím Rady národních geoparků. Síť vznikla na základě směrnice č. 6/2007, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2007. Česká republika má 9 národních geoparků - Český ráj, Železné hory, Egeria, Kraj Blanických rytířů, Podbeskydí, Ralsko, Vysočina, Broumovsko a Barrandien. Na udělení titulu „národní geopark“ čekají v tuto chvíli ještě další území jako např. Královská Šumava.

Po čtyřech letech je titul národní geopark s pomocí Rady národních geoparků znovu posuzován (revalidován) a platnost certifikátu se případně prodlouží nebo se certifikát odebere. Geopark musí prokázat, jak se v péči o geologické dědictví, v podpoře cestovního ruchu i vzdělávání dále rozvíjejí, a svůj titul musí na základě těchto požadavků obhájit.

Více o Síti národních geoparků.