Zveřejnění globálního reportu OSN o stavu životního prostředí (GEO-6)

Zveřejnění globálního reportu OSN o stavu životního prostředí (GEO 6): zdravá planeta jako předpoklad pro zdraví lidí

Tzv. GEO je nejznámější publikací v sérii reportů UNEP (Program OSN pro životní prostředí), které prezentují a systémově hodnotí stav a vývoj životního prostředí ve světě ve světle dlouhodobých i nově zaznamenaných proměn a výzev souvisejících s fungováním lidské společnosti. Report GEO 6 nedávno přijali ministři všech zemí OSN na Environmentálním shromáždění OSN v Nairobi. Na vzniku publikace se podílela i Česká republika, prostřednictvím příspěvku do organizace UNEP na činnost spojenou s jeho primárním mandátem, kam spadá integrace vědy a správy životního prostředí, včetně procesu GEO. ČR zároveň poskytla expertní podporu v osobě Prof. Bedřicha Moldana, který sloužil v mezivládní poradní skupině na vysoké úrovni.

Záměr:   Představit publikaci GEO 6 jako vstup do akademické, politické, i veřejné diskuze v ČR i jinde a umožnit reflexi informací, které nám přináší.

Formát:   Workshop v úvodní části představí proces GEO a hlavní výstupy reportu GEO 6 s ohledem na stav životního prostředí ve světě skrze systémově tematické oblasti.

Následně představí soubor domácích i zahraničních panelistů, kteří rozeberou přínosy reportu GEO 6 i výsledné společensko-ekonomické implikace. K významným hostům, kteří přispějí do diskuze svými znalostmi, budou patřit například:

  • Dr. Sinaia Netanyahu, bývalá vedoucí vědecká poradkyně pro Ministerstvo životního prostředí Izraele,
  • Prof. Bedřich Moldan, bývalý ministr životního prostředí ČR a zástupce v mezivládním poradním panelu pro GEO
  • Srđan Matić, vedoucí kanceláře WHO v České republice
  • Ing. Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí ČR

a další experti z řad státní správy, akademické sféry, i z oblasti občanské společnosti.

Vzhledem k účasti zahraničních hostů a mezinárodní dimenzi tématu bude dopolední program probíhat v anglickém jazyce, zatímco odpolední část, zaměřená na propojení s domácí tematikou bude v českém jazyce.

Účastníci: cílová skupina plánovaného dialogu zahrnuje zainteresované zástupce z řad komunity expertů, orgánů státní správy a parlamentu, mezinárodních organizací, výzkumných, akademických institucí a vzdělávacích institucí a sdružení občanské společnosti. 

Místo konání: Národní technická knihovna - Ballingův sál Technická 2710/6, Praha 6

Termín: 25. dubna 2019, 09:00 - 16:30

Vstup na seminář je pro registrované zdarma. Odkaz na stránku události a registraci: http://bit.do/geo_6

V případě dotazů se prosím obracejte na emailovou adresu petr.winkler@mzp.cz.

Stáhněte si...