Žádost o závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší pro stavbu "Garážový parkovací dům Prosek“

Informace se týká žádosti o vydání závazného stanoviska, které MŽP vydává k parkovištím s kapacitou nad 500 parkovacích stání (viz § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Stáhněte si...