8. české uživatelské fórum Copernicus

V Praze se sešli odborníci na data o životním prostředí získávaná z kosmu

Ve dnech 25. – 26. června 2019 proběhla v Národní technické knihovně Praha odborná konference „8. české uživatelské fórum Copernicus“. Sešli se zde čeští a mezinárodní odborníci na dálkové pozorování Země. Své vize o dalším vývoji v oblasti pozorování Země představili zástupci evropské řídící struktury kosmických programů, zejména Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Agentury pro evropský GNSS (GSA) a Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, kteří se svými českými protějšky zastoupenými zejména rezorty životního prostředí, dopravy a zemědělství, ale také předními zástupci podnikatelského a start-up prostředí diskutovali o dosavadním vývoji kosmických programů a jejich budoucí podobě při zohlednění uživatelských požadavků na data a služby programů. Akcentována byla i potřeba provázanosti poskytování dat s klíčovými strategiemi vlády České republiky: Inovační strategií ČR 2019 – 2030, Národní strategií umělé inteligence ČR a Národním kosmickým plánem.

Konferenci zahájili ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a VVI Václav Kobera, provozní ředitel Agentury pro evropský GNSS Pascal Claudel, vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou pro evropský GNSS Karel Dobeš a ředitel regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Patrik Reichl.

Ministr životního prostředí vyzdvihl výbornou dlouholetou kontinuální spolupráci na národní úrovni v oblasti kosmických aktivit vlády ČR a to zejména mezi resorty životního prostředí a dopravy, nově také za podpory iniciativ vzniklých v roce 2016, Podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague při CzechInvest a Vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury v ČR, ESA ESERO Česká republika. Otevřel uživatelské fórum jako příspěvek k diskuzi o prioritách programů Copernicus a Galileo a jejich dalším směřování s akcentem nejen na evropské cíle, ale zejména na priority určené národními strategiemi. Ocenil velký zájem koncových uživatelů otevřených dat programu Copernicus a jeho základních služeb o praktické využití v mnoha běžných každodenních životních situacích spojených například se sledováním kvality ovzduší, s klimatickou změnou, dopady sucha a mnohými environmentálními riziky. Upozornil na aktuální problémy v oblastech dopravy a mobility, ale také na aktuální témata v zemědělství a lesnictví, kde satelitní data nachází své uplatnění.

„Díky satelitním snímkům máme velmi dobrý přehled o stavu naší planety a je jen na nás, jak tato data vyhodnotíme. Budoucnost využití družicových dat se orientuje i na synergie s národními cíli digitální agendy, strategie umělé inteligence a inovací. Družice Sentinel poskytují data na bázi plně otevřené datové politiky, tedy zcela zdarma. Tato převratná myšlenka znamená velmi rychlý růst produktů, navazujících služeb a aplikací nad těmito daty nejen z vlastních družic Sentinel, ale také ze sítě pozemních, leteckých či námořních senzorů. Tento technologický vývoj dělá z programu Copernicus masivního poskytovatele prostorových dat na všech úrovních ekonomik, na úrovni národní, evropské, ale i globální. Přeji Vám všem, koncovým uživatelům dat, zástupcům akademie, státu i průmyslu, abyste z využití kosmických programů měli profit a splnila se Vám Vaše současná i budoucí očekávání. Jisté však je, že bez Vašeho aktivního zapojení, spolupráce a zpětné vazby nebude dosaženo požadovaných výsledků. Utvářejme tedy společně budoucí podobu evropských kosmických programů s cílem maximalizace užitku pro Českou republiku,“ řekl Richard Brabec.

Ministr životního prostředí dále zdůraznil velkou otevřenost a provázanost národního ekosystému Copernicus, do kterého vstupují stále noví, silní hráči nejen z akademického prostředí, ale i státní správy a byznysu. Díky Ministerstvu průmyslu a obchodu, CzechInvestu a ESA BIC Prague získává Česká republika jméno při účasti v soutěžích s mezinárodními partnery, ale i prostřednictvím úspěšně inkubovaných startupů. V neposlední řadě pak ministr poděkoval zapojení české pobočky vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury, ESA ESERO Česká republika, která do konference zapojila také žáky základních a středních škol v rámci doprovodného programu pod názvem „Pixel vody“ zaměřeném na problematiku sucha.

Závěrem předal slovo zástupcům Ministerstva dopravy ČR, Úřadu vlády ČR a GSA, aby představili synergie s programem pro družicovou navigaci Galileo a jeho významem pro Českou republiku s ohledem na umístění centrály Galileo v Praze a její budoucí roli po roce 2021, kdy vejde v platnost nové nařízení pro kosmický program.

Program Copernicus řídí Evropská komise, Evropská kosmická agentura je pak zodpovědná za jeho provoz a vývoj kosmické komponenty Sentinel, tj. vlastních družic programu. Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí, ECMWF, je poskytovatelem dvou ze šesti základních služeb programu, a sice služby pro klimatickou změnu a služby pro monitoring atmosféry.

Letošní ročník uživatelského fóra zacílil na představení budoucího směřování programu, ale i dalšího rozvoje stávajících služeb programu, jako například úspěšné spolupráce služby pro monitoring atmosféry s českou aplikací Windy, která nyní poskytuje předpovědi o globální kvalitě ovzduší právě z dat sebraných v rámci programu Copernicus. Pozornost bula věnována také nové divizi ESA, tzv. Phi Lab, která má za cíl stát se spouštěčem evropské inovace v oblasti pozorování Země. Národní uživatelé, zástupci státní správy, akademického a sektoru průmyslu včetně dynamicky se rozvíjejících startupů, kteří již pro své potřeby i byznys využívají satelitní data z družic Sentinel poskytovaná na bázi plně otevřené datové politiky, měli možnost vyslovit zde své požadavky v rámci moderované panelové diskuze vedené zkušenými mentory.

Prezentace, fotografie a odkazy na hlavní mediální výstupy najdete na webu konference.