Přeprava odpadů v režimu Zeleného seznamu

Zásilky odpadů určených k využití, k jejichž přeshraniční přepravě není třeba písemného souhlasu (odpadů uvedených na „Zeleném seznamu“), musejí být doprovázeny předepsaným dokladem poskytujícím informace o zásilce. Tento doklad je stanoven v příloze VII (PDF, 68 kB ) nařízení 1013/2006, v platném znění. Doklad musí před zahájením přepravy podepsat osoba v jurisdikci země odeslání, která přepravu zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů nebo laboratoř a příjemce.

Dále podle čl. 18 nařízení č. 1013/2006 platí, že i pro odpady zařazené v zeleném seznamu musí být vždy uzavřena smlouva o jejich řádném využití. Smlouva o využití odpadů mezi osobou v jurisdikci země odeslání, která přepravu zařizuje, a příjemcem, musí obsahovat závazek, že pokud přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu nebo pokud byla provedena jako nedovolená přeprava, osoba, která přepravu zařizuje, nebo pokud tato osoba není s to přepravu odpadů nebo jejich využití dokončit, příjemce:
a) převezme odpad zpět nebo zajistí jeho využití jiným způsobem a
b) je-li to nezbytné, zajistí jeho prozatímní uskladnění.

Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být úřadům poskytnuta.