Formuláře pro podávání oznámení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006, o přepravě odpadů, v platném znění, stanoví v přílohách IA a IB formuláře, na nichž je nutné podávat oznámení o plánované přepravě odpadů.

Při přepravě odpadů z ČR do zahraničí se používají formuláře oznámení a průvodní doklady v českém jazyce.

Formulář oznámení a Průvodní doklad se používají výhradně společně, na obou formulářích musí být shodné číslo oznámení ve formátu CZ a šest číslic. Toto číslo je na formulářích buď předtištěno (pokud oznamovatel při podání oznámení použije formuláře zakoupené dříve v SEVTu), nebo ho na formulářích doplní MŽP (pokud oznamovatel při podání oznámení použije formuláře stažené a vytištěné z těchto stránek).

Následující informace jsou relevantní především pro české oznamovatele („vývozce“ odpadu). Pro české subjekty zúčastněné na přeshraniční přepravě odpadů ze zahraničí do ČR („dovozu“) a na tranzitech přes ČR může mít význam pouze jako doplňující informace.

Elektronické formuláře:

Formulář oznámení a Průvodní doklad (bez předtištěných šestimístných čísel) jsou k dispozici ke stažení zde:

Stáhněte si...

Oba formuláře je nutno vytisknout oboustranně na papír standardního formátu A4. Tisk musí být proveden v dostatečné kvalitě. Nekvalitně vytištěné formuláře budou oznamovateli vráceny. Správně vytištěným a vyplněným formulářům, které budou součástí řádně podaného oznámení o přepravě odpadu z ČR do zahraničí, ministerstvo přiděluje šestimístná čísla počínaje číslem CZ112000.

Při vyplňování formulářů je třeba se řídit aktuálním zněním přílohy IC nařízení 1013/2006.

Pomůckou při vyplňování formulářů může být přehled nejčastějších chyb (PDF, 14 kB ), kterých se oznamovatelé (a to nejen čeští) dopouštějí při vyplňování formuláře oznámení (FO) a průvodního dokladu (PD).

Formuláře zakoupené ve společnosti SEVT a.s.:

Společnost SEVT a.s. tisk formulářů pro přeshraniční přepravu odpadu ukončila. Dříve zakoupené formuláře lze i nadále používat.