Formulář žádosti o změnu bezplatné alokace povolenek

Formulář žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek představuje šablonu pro podávání potřebných informací pro úpravu bezplatné alokace v případě významné změny kapacity a částečného ukončení provozu, blíže specifikované v metodickém pokynu č. 7 (zde)
Tento formulář vyplní také noví provozovatelé, kteří žádají o nové stanovení bezplatné alokace povolenek. Vyplněný formulář vypálí provozovatel na CD spolu s případnými přílohami (např. stanovení RCUF), nechá jej ověřit ověřovatelem, který k CD připojí Oznámení o ověření formuláře, a předá je na MŽP.