Finanční výkazy

Povinně zveřejňované údaje o rozpočtu MŽP a jeho úpravách dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb.