Filmové akce

Ministerstvo životního prostředí je vyhlašovatelem a organizátorem mezinárodního filmového festivalu Ekofilmu, který se v roce 2019 koná od 9. do 12. října.

Během roku jsou pořady z archivu Ekofilmu a videotéky MŽP promítány na přehlídkách s názvem Ozvěny Ekofilmu a dalších osvětových akcích pro školy a veřejnost po celé republice. Podmínkou pro zapůjčení pořadů pro veřejné promítání je jejich promítání zdarma.