Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou -„Fibran Havraň“

Publikováno: 24.10.2019

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: „Fibran Havraň“ - Kategorie II, bod 42 (Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu)

Kapacita (rozsah) záměru:Výroba desek z extrudovaného polystyrenu s cílovou kapacitou výroby 9 000 t/rok.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Navrženým záměrem je novostavba závodu na výrobu pěnového polystyrénu. Záměr je navržený v průmyslové zóně Joseph, v Ústeckém kraji. Nejedná se o výrobu cestou chemické přeměny vstupních surovin, ale o fyzikální procesy mísení surového polystyrénu s přísadami, jeho nadouvání a přířez do požadovaného tvaru. Odpady při výrobě nevznikají, odřezky polystyrénu a zmetky z výroby jsou beze zbytku recyklovány.

Stáhněte si...