Festival architektury 2020: Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí

Kdy: 26.-29. únor 2020
Kde: Veletrhy Brno, pavilon V

Festival architektury si klade za cíl budování veřejné osvěty nad dopady stavitelství na životní prostředí. Třídenní program festivalu představí funkční řešení, která v oboru stavebnictví významným dílem snižují uhlíkovou stopu při výstavbě a rekonstrukcích, umožňují efektivní hospodaření s dešťovou vodou, využívají recyklované a recyklovatelné materiály, maximálně využívají obnovitelné zdroje energie a navrací zelené a vodní plochy a původní biodiverzitu do urbanizovaných míst v ČR.

Festival architektury je určen odborníkům a zástupcům veřejné sféry, pro které bude vyhrazen program 26. a 27. února.
28. a 29. února pak bude festival otevřen široké veřejnosti.

Festival architektury pořádá Rada pro zelené střechy pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací naleznete zde.