Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2018 Národní síť EVVO

Výzva č. 5/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Národní síť EVVO“
Cílem výzvy je:
  • zlepšení kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje;
  • podpora realizace ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy a školky.
Předmětem podpory je:

Zajištění realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Oprávnění příjemci:

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a výzvy s výjimkou obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.

Alokace: 15 mil. Kč

Výše podpory:

minimální výše podpory: 50 tis. Kč;
maximální výše podpory: 200 tis. Kč;
výše dotace na jednu účastníkohodinu denních EVP činí 50 Kč;
výše dotace na jednu účastníkohodinu pobytových EVP činí 70 Kč.

Příjem Žádostí: od 25. 7. 2018 do 1. 10. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: