Výsledky výzvy dotačního řízení na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti EVVO - Podprogram C

Dne 18.1.2019 Porada vedení MŽP schválila výsledky Výzvy vyhlášené v Programu na podporu projektů NNO - Podprogram C na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na léta 2019-2021.

Stáhněte si...