Evropský týden mobility

Registrace k EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY 2020 (ETM) spuštěny!

Od 18. 5. 2020 se může vaše město, či vesnice registrovat do Evropského týdne mobility. Letošní ročník má vzhledem k okolnostem uvolněná pravidla, a tak letos nečekejte žádné podmínky. Zapojit se může opravdu každý! Není nutné se předem zavázat k jakékoliv akci, avšak zůstávají doporučené aktivity:

  • Připravte pro obyvatele mezi 16. a 22. zářím 2020 týden aktivit na téma mobility. Ty můžete naplánovat přímo v ulicích nebo online.
  • Oslavte Den bez aut a vyčleňte některé jinak motorizované oblasti alespoň na jeden den chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. Zaveďte alespoň jedno nové trvalé opatření, které bude motivovat k využití šetrnějších dopravních prostředků namísto osobních automobilů. Své město můžete rozhýbat i bez aut např. přerozdělením silničního prostoru ve prospěch pěších, cyklistů nebo veřejné dopravy. Toho lze docílit uzavřením silnice, vybudováním širších chodníků, cyklistických a autobusových pruhů nebo třeba novým systémem zklidnění dopravy a snížením rychlostních limitů.
    Registrovat se bez dalších podmínek můžete na stránkách www. mobilityweek.eu. Pro jaké aktivity se letos v rámci ETM rozhodnete, můžete upřesnit až dodatečně.
Více informací naleznete na:

https://mobilityweek.eu/home/
https://www.dobramesta.cz/novinky/1103/pravidla-pro-evropsky-tyden-mobility-2020-zverejnena

Stáhněte si...
Národní koordinátor Evropského týdne mobility:

Ing. Anna Malsová, e-mail: anna.malsova@mzp.cz

 

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (ETM) je každoroční iniciativa Evropské komise, která upozorňuje na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a inspiruje k možným řešením. Tato iniciativa probíhá pravidelně, třetí týden v září, a končí Dnem bez aut. V České republice ji zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí a zprostředkovává tak městům, obcím i regionům možnost realizovat řadu aktivit na téma udržitelné dopravy. Běžně samosprávy v rámci ETM pořádají výlety, procházky, bezpečnostní akce, přednášky a semináře.

V roce 2019 se do Evropského týdne mobility zapojilo 3 135 obcí. Budete letos jednou z nich?

Více se dozvíte na stránkách mobilityweek.eu.